Utflukter i orkidéenes rike

Panorama, Tolfa – Cappuccini Tolfa

Tolfa og dets omgivelser har lenge vært kjent for sin rike orkidéflora. Den norske botanikeren Jon Marcussen har registrert over 40 ville orkidéarter i området. Han holdt i 2019 en fotoutstilling i Tolfa med sine funn. Tolfafjellene har en av de mest artsrike forekomstene av orkideer i hele Italia, med arter fra femten ulike familier.

Tolfaområdet er preget av særegne geologiske og klimatiske forutsetninger. I området var det tidligere omfattende vulkansk aktivitet, noe som er opphav til de store kratersjøene øst for Tolfa. Her finnes det varme kilder som allerede romerne utnyttet til å skape helsebringende badeanlegg.

Tolfa ligger i skjæringspunktet mellom det varme middelhavsklimaet og det kjøligere kontinentale. Her finnes det landskapsformasjoner som på den ene siden har kontinental flora, mens man på den andre siden finner en utpreget middelhavsflora, noe som gir rom for en enorm artsvariasjon. Dette beskrives blant annet i Kari Austbøs bok Tolfafjellene: blant etruskere og orkidéer fra 1999.

Kari Austbøs bok om Tolfafjellene – Cappuccini Tolfa Orkidé – Cappuccini Tolfa

For botanisk interesserte, eller for deg som bare setter pris på frodig blomsterprakt i sin alminnelighet, er Tolfafjellene et funn. I det kuperte terrenget venter det flere åpenbaringer på det botaniske plan, samt tallrike anledninger til å nyte den storslagne utsikten som favner alt fra fjell til ruiner, fra Roma til Middelhavet. Bare i Tolfafjellene finner man anslagsvis 1000 av de totalt 6000 ville planteartene som finnes i hele Italia. En viktig medvirkende årsak er at området ikke har vært utsatt for et så intensivt jordbruk som foreksempel naboregionen Toscana. Tolfafjellene preges i større grad av skogsarealer og beiteområder.

Cappuccini Tolfa er et ypperlig utgangspungt for oppdagelsesferder i landskapet. I tillegg til å gjøre som oksen Ferdinand og beundre og lukte på de mange flotte blomstene, kan du nyte rideturer og pikniker i det varierte, inspirerende landskapet. I konferansesalen i det gamle klosteret vårt har vi hengt opp Jon Marcussens flotte orkidébilder. Her finner du inspirasjon til å stifte bekjentskap med våre naturgitte omgivelser.

Her er noen av orkidéartene du finner i Tolfafjellene:
Anacamptis pyramidalis (30-60 cm
Orchis laxiflora (30-80 cm)
Serapias vomeracea (20-50 cm)
Serapias lingua (10-25 cm
Ophrys apifera (30-60 cm)
Ophrys sphegodes subsp. sphegodes (10-50 cm)
Ophrys bertolonii (10-35 cm
Flekkmarihånd – Dactylorhiza maculata (30-120 cm)
Fugleredeorkidé – Neottia nidus-avis (10-40 cm)